Sơn tàu thế hệ mới giúp cho thân tàu thêm vững chắc

auction slider

Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng

auction slider
 
Kỹ thuật
Quy trình và dự toán sơn tàu biển sử dụng Sơn Thế Hệ Mới

 Để tối đa hiệu quả (Chất lượng / Chi phí) cho khách hàng sử dụng Sơn Thế Hệ Mới cho các loại tàu Biển chúng tôi tư vấn ba quy trình và dự toán:

1. Phương án sử dụng Sơn Epoxy

2. Phương án sử dụng Sơn Epoxy hàm rắn cao + Sơn Phủ PU

3. Phương án sử dụng sơn phủ PU + Sơn Cao Su

Quý khách cần tư vấn xin gọi về số điện thoại của nhà máy hoặc văn phòng đại diện

Trân trọng cám ơn