Sơn tàu thế hệ mới giúp cho thân tàu thêm vững chắc

auction slider

Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng

auction slider
 
Kỹ thuật
So sánh kỹ thuật và sử dụng sơn Epoxy và Alkyd

So sánh kỹ thuật sơn Epoxy và Alkyd 

Phương pháp và vùng áp dụng sơn Epoxy và Alkyd

Để có sự tư vấn sử dụng chính xác nhất các loại sơn xin gọi về văn phòng công ty hoặc văn phòng đại diện khu vực phía bắc.

Trân trọng cám ơn quý khách quan tâm