Sơn tàu thế hệ mới giúp cho thân tàu thêm vững chắc

auction slider

Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng

auction slider
 
Sơn Cao su clo hóa (RC)
Sơn Cao su clo hóa (RC)

Sơn cao su clo hóa là sơn 1 thành phần được chế tạo trên cơ sở nhựa cao su clo hóa, nhựa tổng hợp cao cấp, bột màu, dung môi hữu cơ và các phụ gia khác.

 

Sơn cao su clo hóa bao gồm sơn lót chống rỉ và sơn phủ dùng để bảo vệ, trang trí cho phần vỏ tàu biển, các thiết bị máy móc, cầu kiện, sơn dùng dưới nước, ngoài trời trong ngành hóa chất và giao thông vận tải…

 

Sơn cao su clo hóa bao gồm:

Sơn chống rỉ cao su clo hóa (RC 1.101)                                                Tải về đặc tính kỹ thuật

Sơn chống rỉ cao su clo hóa (RC 1.103)                                                Tải về đặc tính kỹ thuật