Tuyển dụng lao động phổ thông

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, nay công ty Sơn Thế Hệ Mới cần tuyển dụng thêm lao động phổ thông.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người chia sẻ lợi ích đôi bên.

https://timviecnhanh.com/tuyen-cong-nhan-lam-viec-tai-nha-may-binh-duong-binh-duong-100068432.html