HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – NĂM 2021NEW 

PHÒNG CHÁY HƠN CHỮA CHÁY

Thực hiện Kế hoạch đào tạo nội bộ năm 2021 của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới về huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho nhân viên và người lao động của Công ty.

Ngày 13 tháng 11 năm 2021, Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền PCCC cho nhân viên và người lao động.

Tại buổi tập huấn, gần 60 nhân viên và người lao động công ty đã được Trưởng ban ISO và Trưởng ban An toàn vệ sinh lao động trang bị kiến thức cơ bản về An toàn hóa chất và Phòng cháy chữa cháy, như: Yếu tố nguyên nhân cháy; công tác đảm bảo an toàn PCCC; các phương pháp làm ngừng sự cháy; xử lý tình huống cháy; hướng dẫn xử lý tình huống cháy; một số chất chữa cháy thông thường; hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình CO2

Tập hợp nhân sự
« của 5 »

Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức hướng dẫn cho nhân viên và nguời lao động biết cách sử dụng bình chữa cháy, thực hành lắp ống và vòi ròng dập cháy bằng nước cũng như dập tắt đám cháy bằng bột khí

CO2 khi xảy ra cháy nổ.