Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Duy Tân Long An

Thông tin dự án: (Hệ sơn chống cháy)

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

Địa điểm:    A18, Đường Tân Đô Hải Sơn, KCN Tân Đô, Đức Hoà Long An.

Diện tích: 20.000 m².

Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Duy Tân Long An
Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Duy Tân Long An
« của 4 »