Sơn xe ôtô – xe đầu kéo – rơ móc

 

Với những thành công bước đầu chúng tôi có dòng sơn chuyên dùng cho xe ôtô – xe đầu kéo – rơ móc. Chúng tôi không ngừng phát triển và cải tiến, sắp tới chúng tôi có dòng sơn cho container.