THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất việc đặt hàng cũng như giao nhận hàng hóa trong dịp nghỉ Lễ, công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới kính gửi Quý khách Thông báo nghỉ lễ.

TB