Sơn tàu thế hệ mới giúp cho thân tàu thêm vững chắc

auction slider

Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng

auction slider
Sơn tàu biển và tàu sông là sản phẩm chủ đạo của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới
Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng.
Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng
Cung cấp sơn công nghiệp chất lượng cao trong các lĩnh vực: sơn phục vụ công nghiệp cơ khí và chế tạo máy
Sơn Epoxy là sản phẩm hai thành phần được sản xuất trên cơ sở nhựa Epoxy, đóng rắn polyamide, dung môi và bột kẽm
Sơn cao cấp polyurethane là sơn polyurethane 1 thành phần và sơn polyurethane 2 thành phần
Sơn Alkyd, sơn Alkyd biến tính là nhóm sản phẩm truyền thống của Công ty
Sơn cao su clo hóa là sơn 1 thành phần được chế tạo trên cơ sở nhựa cao su clo hóa
Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng
Sơn chống hà AF3.152 là sơn chống hà tự mài bóng dựa trên chất tạo màng cao su clo hóa, dung môi, đồng oxit, và một số chất độc hữu cơ khác
Sơn chống cháy ES dùng để sơn cột kèo nhà xưởng với mục tiêu chống cháy
Sơn bảo vệ thiết bị trong các môi trường hóa chất, sơn bảo vệ trong công nghiệp và xây dựng